Full uteffekt igen på SK7RGM

[2024-04-16 22:55]
 I dag 2024-04-16 har SK7RGM fått tillbaka sitt slutsteg
 
I dag 2024-04-16 har SK7RGM fått tillbaka sitt slutsteg.
Det har varit omöjligt att kör högre effekt på sändaren då den har stört mottagaren(bitit sig i svansen).
Nu efter det att SM7IOE Jonny har trimmat kaviteterna har vi åter kunnat koppla in slutsteget igen.
Nu är det 60 Watt ut efter kaviteterna till en AV 1912, 4 stackade dipoler.
Ett stort tack till SM7IOE Jonny för trimningen av kaviteterna.
Närvarande på plats idag på Boafallsbacken var SM7FFI Bengt, SM7IKJ Ronny, SM7HTP Kenneth.
Bengt Lindblom