Välkommen till årsmöte!

[2024-02-13 00:57]
 Torsdagen den 29 februari 2024 klockan 19:00 i klubblokalen i mörrums scoutkårs klubbstuga. läs mer!!
 
Efter mötet bjuder VBSA på landgång inklusive dryck och kaffe. För dig som vill äta landgång måste beställning göras till SM7FFI, Bengt senast måndagen den 26 februari, på telefon 0709-123557 eller via mail: sm7ffi@gmail.com
Bengt Lindblom