Inbjudan till föredrag

[2022-10-25 23:29]
 Hej !
SK7BQ Kristianstads Radioamatörer vill härmed inbjuda medlemmar i SK7JC
att delta i följande föredrag.
 
Onsdagen den 2/11 klockan 19:00 i SK7BQ klubblokal
Bengt SM7EQL håller föredrag om antenner och vågutbredning på HF och VHF.
Anmäl antal deltagare till SM7GXR för planering av fika.
Vi hälsar alla i SK7JC välkomna!
Styrelsen i SK7BQ
genom Anders SM7GXR ordf.
sm7gxr@gmail.com
Bengt Lindblom