SK7RGM- 2M

[2019-09-24 16:36]
 Annan antenn
 
Jag har i dag kopplat över SK7RGM till toppantennen.
Bättre SWR och förhoppningsvis ett par S-enheter mer.

//Bengt SM7FFI
Bengt Lindblom