Årsmöte på torsdag.

[2017-02-12 20:23]
 Glöm inte att beställa landgång.
Senast måndagen 13/2
 
Efter mötet bjuder VBSA deltagande medlemmar på landgång inklusive dryck och kaffe. För dig som vill äta landgång måste beställning göras till Bengt/SM7FFI senast måndagen den 13 februari, på telefon 0454-32 10 12 eller via mail: sm7ffi@ssa.se
Bengt Lindblom