SK7RGM

[2016-11-08 23:40]
 Repeatern är igång igen efter 7 timmars avbrott.
 
SK7RGM är igång igen med full effekt med en annan Yaesu DR-1XE.
Den trasiga skall skickas på garanti service.
73 de URN'aren och SM7FFI
Bengt Lindblom