2 meter - Olofströmsrepeatern SK7RGM

Masten
Masten där Olofströmsrepeaterns antenner är placerade. Högst uppe till vänster syns de båda fyrstackade antennerna. Mottagarantennen överst och därunder sändarantennen.

Frekvens: RV 56 (R 4)
In 145,100 MHz
Ut 145,700 MHz

Subton: 79,7 Hz

Uppställningsplats: Boafallsbacke 5 km SV om Olofström (JO76FF)
Latitud: 56°14’18’’, Longitud: 14°28’19’’
X = 62 35 283 Y=14 17 338, enl RT90

Echolink: 27266

Skicka gärna hörbarhetsrapporter och räckviddsrapporter till SM7PER via e-post så att vi får en detaljerad uppfattning om täckningsområdet.

Ekonomi
Räkenskaper 2010
Revisionsberättelse 2010
Räkenskaper 2009
Revisionsberättelse 2009
Räkenskaper 2008
Revisionsberättelse 2008
Räkenskaper 2007
Revisionsberättelse 2007
Räkenskaper 2006
Revisionsberättelse 2006
 
Övrigt
   
Strålningsdiagram PDF
Echolink
Info sept 2007
Bandpass- och bandspärrfilter
Beskrivning och mätprotokoll
  Faktablad
Antenner
Mätprotokoll
  Datablad