Styrelsen och funktionärerStyrelsen


OrdförandeSM7FFIBengt Lindblom
Vice ordförandeSA7BXOAnders Olsen
SekreterareSM7LNTOlle Gillberg
Vice sekreterare Vakant
KassörSM7PERPer Bergqvist
Vice kassör Vakant
VerksamhetsledareSA7AXTBo Nilsson
StyrelsesuppleantSM7JPIPeter Lundin
StyrelsesuppleantSM7JPUBenny Söderkvist

Funktionärer


RevisorSM7IKJRonny Strandh
RevisorSM7URNPatrik Nilsson
RevisorsuppleantSM7VGOFredrik Sjöberg
Valberedning sam.SM7URNPatrik Nilsson
ValberedningSM7GBHMichael Stenqvist
Valberedning Vakant


Personer med särskilda uppdrag


Repeater-gruppenSM7FFIBengt Lindblom
QSL-manager Vakant
Webmaster Alexander Lindblom
Webmaster Christian Lindblom